Polityka prywatności i cookies

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa polskiego i stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

Umieszczenie informacji na stronie sobierajconsulting.wixite.com nie jest równoznaczne ze świadczeniem usług w nich opisanych.

Wszelkie prawa do strony zostały zastrzeżone.

Nic co znajduje się na stronie nie może być kopiowane, wykorzystywane, reprodukowane czy przesyłane w jakiejkowiek formie bez uprzedniego uzyskania wyraźnego zezwolenia.

Administratorem strony asobieraj-consulting.eu jest Anna Sobieraj prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą bez stałego adresu siedziby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z obowiązująca Konstytucją Biznesu.

Dbając o komfort Klienta, wyjaśniam iż:

Dane osobowe i prywatność

Korzystając z moich usług, koniecznym jest podanie danych osobowych, które jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z usług w pełnym zakresie.
Uzyskane dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem strony, świadczeniem usług prawniczych orazw przypadku wyrażenia osobnej zgody, w celach marketingowych.

Zgoda marketingowa oznacza wpisanie adresu e-mail Klienta na moją  listę mailingową i przesyłanieod czasu do czasu informacji związanych z funkcjonowaniem Strony. W dowolnej chwili Klient może zgłosićrezygnację z dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Aby odwołaćswoją zgodę wystarczy skontaktować się ze mną. Ponadto Klientowi przysługuje prawo do wglądu w treść jego danych, oraz prawo do ich poprawienia. Wykorzystuje adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczenstwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Wykorzystuję również formularz porady, który umożliwia Klientom złożenie zamówienia na usługi. Formularz pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Przekazane opisy spraw i/lub dokumenty nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Brak dokonania płatności w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia powoduje trwałe usuniecie wszystkich informacji przekazanych w formularzu. Informacje pochodzące z formularzy są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zlecen. Wszystkie zrealizowane zlecenia są przenoszone do archiwum na okres 90 dni. Po upływie tego terminu opisy spraw oraz odpowiedzi są trwale i bezpowrotnie usuwane z bazy danych.

Przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa.

Cookies

Strona korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięciurządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony. Pliki cookies nie wpływają na funkcjonowanie urządzenia. W każdej chwili można je usunąć korzystając z wbudowanych opcji przeglądarki internetowej.

Usługi zewnętrzne

Mając na celu ulepszanie funkcjonowania Strony i jej rozwój. Strona
jest zintegrowana z usługą analizującą ruch w Serwisie, którą wykorzystuję do celów
statystycznych. Z polityką prywatności Google Analytics można zapoznać się pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

Kontakt z administratorem

W razie potrzeby kontaktu z Administratorem z jakimkolwiek zapytaniem dotyczącym polityki prywatnościczy funkcjonowaniem Strony lub świadczeniem usług prawniczych, można skontaktować się pod adresem e-mail: sobieraj.consulting@gmail.com.