Maseczka dla rolnika – sytuacja rolników w czasie epidemii

Od 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono obowiązek noszenia maseczek ochronnych w związku z panującą epidemią koronawirusa. Czy rolników w ich gospodarstwach również obejmuje ten obowiązek? Czy rolnicy uzyskają zwiększoną pomoc w związku z epidemią? Na te i inne pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Zakrywanie twarzy maseczką

Obowiązek używania maseczki ochronnej obowiązuje w miejscach publicznych rozumianych jako obiekty dostępne dla nieograniczonej liczby osób, np. obiekty usługowe. Obowiązek ten nie dotyczy rolników w czasie pracy w gospodarstwie rolnym i przebywających na terenie prywatnym wokół domu.

Poza tym do zakładania maseczki nie są zobowiązani kierowcy samochodów osobowych będący w pojeździe samemu lub z dzieckiem do lat 4, a także dzieci do 4 roku życia oraz kierowcy transportu publicznego pod warunkiem, że są oddzieleni odpowiednio od pasażerów.

Nadto obowiązek nie dotyczy osób z niepełnosprawnością nie mogące zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub braku umiejętności zdjęcia maseczki lub niewiedzy w jakich sytuacjach należy to uczynić. Dodać należy, że osoby te nie potrzebują okazywać żadnego orzeczenia bądź zaświadczenia.

Do grupy zwolnionych z obowiązku należą również osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lun zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach, targowiskach. Zwolnienie nie dotyczy osób obsługujących klientów.

Maseczki ochronne nie są obowiązkowe również dla żołnierzy i funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe oraz duchownych w czasie czynności lub obrzędów religijnych.

Maseczka dla rolnika

Mając na uwadze powyższe, maseczka ochronna dla rolnika jest obowiązkowa w takich samych sytuacjach jak dla innych osób. Zatem rolnik jest zobowiązany do zakładania maseczki ochronnej poza granicami własnej posesji, w miejscach ogólnodostępnych, w czasie kontaktu z innymi osobami nie będącymi domownikami poza własną posesją, np. podwożąc sąsiada.

Zakaz przemieszczania się a prace polowe

Zakaz przemieszczania się, jak wskazuje consulting i porady prawne, nie dotyczy przemieszczania się w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych w tym w celach wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także realizacji zadań związanych z ochroną i zabezpieczeniem upraw i płodów rolnych lub zakupu towarów z tym związanych. Jak wynika z powyższego, rolnik może przemieszczać się bez przeszkód w celu wykonywania prac polowych.

Wsparcie dla gospodarstw rolnych

Epidemia dotyka wszelkich gałęzi gospodarki. Również rolnicy zostali dotkliwie dotknięci problemem. Obecnie trwają rozmowy z Komisją Europejską, by wyraziła zgodę na przesunięcie niewykorzystanych środków z PROW 2014-2020 na bezpośrednie wsparcie gospodarstw, a nie – jak dotychczas planowano – na inwestycje.

Dodatkowo uruchomiono kredyt obrotowy dla rolników w łącznej wysokości 1 miliarda złotych, z możliwością jego zwiększenia do 2 miliardów, w zależności od zapotrzebowania. Jest on przeznaczony dla wszystkich rolników z oszacowanymi klęskami. Mogą oni w tej sytuacji ubiegać się o nisko oprocentowany kredyt pokrywający 100% strat. Rozliczanie kredytu następuje w 50% w fakturach do czasu wystąpienia klęski. Dzięki temu będą uwzględnione zaległe faktury.

Co do kredytów, uruchomiono również preferencyjny kredyt inwestycyjny dla rolników usiłujących realizować inwestycje. Łączna kwota przeznaczona na ten kredyt wynosi 0,5 miliarda złotych.

Pod koniec kwietnia planuje się również uruchomienie preferencyjnego kredytu dla wszystkich rolników.

Wnioski o udzielenie kredytów preferencyjnych przyjmują banki:Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. I SGB-Bank S.A., zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze i BNP Paribas Bank Polska S.A. Wniosek można również złożyć do Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Santander Bank Polska S.A. I PEKAO S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *