Testament własnoręczny czy notarialny?

Prawo spadkowe związane jest ściśle z rozporządzaniem majątkiem w formie testamentu. Popularnością cieszą się spisywanie własnoręcznie testamenty. Jednak od pewnego czasu zauważa się, że wzrasta świadomość prawna społeczeństwa. Tym samym wzrasta również popularność sporządzania testamentów notarialnych.

Testament własnoręczny

Popularność testamentu własnoręcznego może wynikać z prostoty jego sporządzenia. Wystarczy bowiem kartka i długopis oraz minimalna wiedza z zakresu sporządzania tego dokumentu, by był ważny i można rozporządzać swoją wolą na wypadek śmierci. Jednak prawdą jest, że wiedza testatora nie jest wystarczająca, szczególnie w obliczu dynamizmu zmian prawnych, w związku z czym własnoręcznie sporządzony testament może zawierać pewne błędy, rodzące poważne skutki dla spadkobierców, a także niezgodne z faktyczną wolą spadkodawcy.

Najczęściej, przy sporządzaniu testamentów własnoręcznych popełnia się błędy w zakresie czynienia zapisów bądź wydziedziczenia. Wynika to z wyjątkowo skomplikowanych przepisów regulujących te zagadnienia. Jednocześnie nieprecyzyjne wyrażenie woli w testamencie, może być przyczyną konfliktu między spadkobiercami, którego skutkiem może być zastąpienie woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie, przepisami kodeksu cywilnego w zakresie dziedziczenia ustawowego.

W związku z powyższym, mimo wielu niewątpliwych zalet jakie posiada własnoręczne sporządzenie testamentu, może on rodzić pewne zagrożenia dla faktycznego uzewnętrznienia woli spadkobiercy.

Testament notarialny

Nawiązując d testamentu sporządzonego w formie notarialnej, przede wszystkim jest on dużo bardziej skomplikowany w kwestii możliwości podważenia tak wyrażonej woli testatora. Z uwagi na rozporządzenie swoją wolą w formie notarialnej, zaprzeczenie treści testamentu może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach, podlegających obowiązkowi udowodnienia ich istnienia. Tym samym sporządzenie ostatniej woli w formie notarialnej podnosi prawdopodobieństwo prawidłowego i zgodnego z faktyczną wolą rozporządzenia majątkiem przez spadkodawcę.

Jednocześnie warto mieć świadomość, że notariusz może w wyjątkowych sytuacjach może sporządzić testament poza siedzibą kancelarii. Nadto spadkodawca może złożyć prośbę o rejestrację testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT), który prowadzony jest przez Krajową Radę Notarialną. Rejestracja testamentu w systemie jest bezpłatna i ma niewymierne korzyści, bowiem umożliwia szybkie odszukanie dokumentu po śmierci testatora. Tym samym system rozwiązuje problem wątpliwości związanej z brakiem wiedzy spadkobierców na temat istnienia testamentu.

 

W przypadku pytań, wątpliwości, bądź potrzeby konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *