Consulting i porady

Profesjonalizm połączony z prostotą

Jest to miejsce pozwalające na błyskawiczne i profesjonalne skonsultowanie wątpliwości prawnych, potrzeb, pomysłów. Odpowiadam na potrzeby najbardziej wymagającego klienta udzielając porad, sporządzając odpowiednie dokumenty i przeprowadzając przez skomplikowane procedury prawne, w sposób wygodny i bez konieczności wychodzenia z domu.

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

Doradztwo m. in. w zakresie:

 • prawa rzeczowego i spadkowego
 • prawa konsumentów
 • prawa zobowiązań
 • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • postępowania nakazowego i upominawczego
 • analizy i opiniowania umów cywilnoprawnych i tworzenia projektów umów

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Doradztwo m. in. w zakresie:

 • prawa spółek
 • zakładania działalności gospodarczej
 • pomocy w składaniu corocznych sprawozdań finansowych
 • wpisów do KRS i analizy i opiniowania umów
 • analizy i opiniowania umów
 • tworzenia projektów umów, statutów i regulaminów i doradztwa w zakresie bieżącej działalności
 • doradztwa w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa

PRAWO MIĘDZYNARODOWE​

Doradztwo m. in. w zakresie:

 • uznawania orzeczeń sądów zagranicznych
 • nabycia nieruchomości
 • prawa spadkowego, nabycia nieruchomości, prawa rodzinnego
 • prawa spadkowego i rodzinnego
 • zastosowania prawa międzynarodowego w obrocie gospodawczym

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Doradztwo m. in. w zakresie:

 • sporządzania odwołań, wniosków i skarg
 • pozwoleń i koncesji
 • analizy decyzji administracyjnych
 • praw imigrantów: zezwoleń na pobyt i pracę, uzyskiwania nr PESEL, zaświadcenia o niekaralności, uznania aktów stanu cywilnego, korespondencji z urzędam

PRAWO PRACY​

Doradztwo m. in. w zakresie:

 • bieżących problemów, w tym sporów pracowniczych,
 • opiniowania i tworzenia projektów umów,
 • wypowiedzeń i odszkodowań.

  Świadczę doradztwo zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców.

PRAWO TURYSTYCZNE I ODSZKODOWAWCZE

Doradztwo m. in. w zakresie:

 • występowania do ubezpieczycieli
 • projektów odwołań od decyzji ubezpieczycieli
 • odszkodowań za opóźnione loty
 • organizacji wycieczek
 • odszkodowań turystycznych.

  Świadczę usługi na rzecz turystów oraz podmiotów organizujących wyjazdy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • wdrażanie RODO
 • przygotowywanie dokumentacji

PRAWO BUDOWLANE

Doradztwo m. in. w zakresie:

 • opiniowania umów budowlanych
 • pomocy w uzyskaniu pozwoleń na budowę
 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów
 • pomoc w sporach w zakresie m. in. rozliczenia inwestycji, kar umownych, wynagrodzenia za prace dodatkowe, nienależytego wykonania umowy.

  Doradzam tak inwestorom jak i wykonawcom

PRAWO LOKALOWE I NIERUCHOMOŚCI

Doradzam m. in.  w zakresie:

 • prawa spółdzielczego
 • ksiąg wieczystych
 • hipotek
 • opiniuję i sporządzam umowy najmu, dzierżawy itd.
 • doradzam w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości w Polsce i na terenie Hiszpanii

PRAWO TRANSPORTOWE

Doradzam m. in. w zakresie:

 • oceny prawnej aktów wewnętrznych podmiotów świadczących usługi transportowe
 • opiniowanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem w ruchu, w tym przepisami prawa pracy związanymi m. in. z czasem pracy kierowcy

  Jako posiadacz Certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy, posiadam praktyczne doświadczenie w tej materii.

Nieodłączną częścią świadczonych przeze mnie usług w zakresie consultingu i porad prawnych online jest sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych (wezwań do zapłaty, zażaleń, pozwów, apelacji, korespondencji z urzędami administracji publicznej, umów). 

Z uwagi na wielojęzyczność, na życzenie Klienta, dokumenty sporządzam w jednej, bądź kilku wersjach językowych.

Powierzając mi sporządzenie pisma, nieodłączną jego częścią jest informacja o miejscu jego złożenia, ilości egzemplarzy i wszystkich okolicznościach pozwalających uniknąć ewentualnych braków formalnych.

Jednocześnie należy pamiętać, iż przygotowane przeze mnie dokmenty przeznaczone są do samodzielnego wydruku i podpisu i składane są przez Klienta w imieniu własnym.