Blog

Testament własnoręczny czy notarialny?

Prawo spadkowe związane jest ściśle z rozporządzaniem majątkiem w formie testamentu. Popularnością cieszą się spisywanie własnoręcznie testamenty. Jednak od pewnego czasu zauważa się, że wzrasta świadomość prawna społeczeństwa. Tym samym wzrasta również popularność sporządzania testamentów notarialnych. Testament własnoręczny Popularność testamentu własnoręcznego może wynikać z prostoty jego sporządzenia. Wystarczy bowiem kartka Read More

Maseczka dla rolnika – sytuacja rolników w czasie epidemii

Od 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono obowiązek noszenia maseczek ochronnych w związku z panującą epidemią koronawirusa. Czy rolników w ich gospodarstwach również obejmuje ten obowiązek? Czy rolnicy uzyskają zwiększoną pomoc w związku z epidemią? Na te i inne pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule. Zakrywanie twarzy maseczką Obowiązek Read More

Problem cudzoziemców w dobie pandemii – czyli o legalizacji pobytu i pracy słów kilka

Ustawa COVID-19, tj. ustawa o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje pewne rozwiązania dotyczące sytuacji obcokrajowców, którzy zobowiązani są do legalizacji pobytu, a także muszą wystąpić, bądź wystąpili o pozwolenie na pracę. Legalizacja Read More